Posts by admin

System wykrywania CO i LPG

System wykrywania CO i LPG

Detektory do wykrywania gazów: CO oraz LPG, jak również cały system powinien zostać poddanyczynnościom konserwacyjnym przynajmniej raz w roku.a) Obsługa...

System Gaszenia Gazem

System Gaszenia Gazem

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów gaszenia gazem specjalistyczny serwispowinien przeprowadzić następujące czynności konserwacyjne: a) Obsługa kwartalna: Sprawdzenie wskazań manometrów...

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Właściciel lub użytkownik odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie Dźwiękowego SystemuOstrzegawczego powinien zadbać, aby specjalistyczny serwis przeprowadził obsługę systemu wedługponiższego schematu:Co sześć...

Klapy oddymiające

Klapy oddymiające

Wytyczne producentów dotyczące serwisowania klap oddymiających z urządzeniami oraz instalacją pneumatycznego i elektrycznego systemu sterowania oddymianiem grawitacyjnym wymagają, aby zamontowany...

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne & PWP

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne & PWP

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne Uwaga! – Wszelkie prace konserwacyjne, pomiarowe lub remontowe związane z instalacją oświetlenia, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,...

Hydranty wewnętrzne & Zawory Hydrantowe

Hydranty wewnętrzne & Zawory Hydrantowe

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń właściciel lub użytkownik jestzobowiązany zapewnić przeprowadzenie ich przeglądu technicznego przez specjalistyczny serwisobejmujący następujące...

Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowePrzegląd Okresowy powinien być przeprowadzony przez specjalistyczny serwis techniczny, co najmniej raz na 6 miesięcy i obejmować: oględziny zewnętrzne drzwi,...

System Sygnalizacji Pożarowej

System Sygnalizacji Pożarowej

Właściciel lub użytkownik odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie Systemu Sygnalizacji Pożarowejpowinien zadbać, aby specjalistyczny serwis przeprowadził obsługę systemu według poniższego schematu:a)...