Klapy oddymiające

Wytyczne producentów dotyczące serwisowania klap oddymiających z urządzeniami oraz instalacją pneumatycznego i elektrycznego systemu sterowania oddymianiem grawitacyjnym wymagają, aby zamontowany system był serwisowany minimum, co 6 miesięcy. Poniżej przedstawiona jest lista czynności wykonywanych podczas przeglądów serwisowych systemów oddymiania i przewietrzania grawitacyjnego:

  1. System Pneumatyczny

1.1. Optyczna kontrola urządzeń systemu,

1.2. Alarmowe uruchomienie ręczne w skrzynce sterowania ręcznego klap lub okien za pomocą naboju CO2,

1.3. Alarmowe uruchomienie automatyczne poprzez czujkę dymową/termiczną lub przycisk ROP albo sygnałem z głównej centrali pożarowej klap lub okien poprzez wyzwolenie elektryczne naboju CO2,

1.4. Uruchomienie klap lub okien za pomocą kompresora,

1.5. Uruchomienie termowyzwalacza miejscowo w klapie,

1.6. Uruchomienie termobezpiecznika miejscowo w klapie,

1.7. Optyczne sprawdzenie klap lub okien po otwarciu,

1.8. Sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć,

1.9. Zamknięcie klap lub okien – ręcznie lub pneumatycznie,

1.10. Uzupełnienie rezerwy naboi (na zlecenie klienta),

1.11. Wymiana naklejki dokonanego przeglądu,

1.12. Ważenie nabojów CO2,

1.13. Sprawdzenie rezerwy nabojów CO2.

  1. System pneumatyczny – zasilanie z kompresora

2.1. Optyczna kontrola urządzeń systemu,

2.2. Uruchomienie klap lub okien za pomocą kompresora,

2.3. Otwarcie klap lub okien ze skrzynki alarmowej,

2.4. Optyczne sprawdzenie klap lub okien,

2.5. Sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć,

2.6. Zamknięcie klap lub okien – ręcznie lub pneumatycznie,

2.7. Sprawdzenie stanu technicznego kompresora – uzupełnienie oleju,

2.8. Ręczne otwarcie klap poprzez uruchomienie skrzynki wentylacyjnej (przewietrzanie),

2.9. Ręczne zamknięcie klap,

2.10. Zamknięcie klap poprzez automatykę pogodową,

2.11. Wymiana naklejki dokonanego przeglądu,

2.12. Wpis do „Książki obiektu” o przeprowadzeniu przeglądu.

  1. System elektryczny 24 V

3.1. Optyczna kontrola urządzeń systemu,

3.2. Sprawdzenie działania centrali sterowniczej,

3.3. Ręczne otwarcie klap lub okien przyciskiem wentylacyjnym,

3.4. Optyczne sprawdzenie klap lub okien,

3.5. Sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć,

3.6. Ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego,

3.7. Zamknięcie klap przez automatykę pogodową,

3.8. Alarmowe uruchomienie czujnika dymu (otwarcie klap),

3.9. Alarmowe uruchomienie ROP-u (otwarcie klap),

3.10. Sprawdzenie akumulatorów,

3.11. Wymiana naklejki dokonanego przeglądu.

  1. System elektryczny 220 V

4.1. Optyczna kontrola urządzeń systemu,

4.2. Ręczne uruchomienie z przycisku wentylacyjnego (otwarcie klap) – przewietrzanie,

4.3. Ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego,

4.4. Zamknięcie przy użyciu automatyki pogodowej,

4.5. Pomiary elektryczne stanu izolacji kabli zasilających siłowniki,

4.6. Wymiana naklejki dokonanego przeglądu.

  1. System mechaniczny

5.1. Optyczna kontrola urządzeń systemu,

5.2. Alarmowe uruchomienie klap za pomocą mechanicznego przycisku ROP,

5.3. Uruchomienie termobezpiecznika miejscowo w klapie,

5.4. Otwarcie klap lub okien,

5.5. Ręczne otwarcie klap lub okien za pomocą korby,

5.6. Optyczne sprawdzenie otwartych klap lub okien,

5.7. Sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć,

5.8. Sprawdzenie naciągu linki stalowej,

5.9. Wymiana naklejki dokonanego przeglądu.