System wykrywania CO i LPG

Detektory do wykrywania gazów: CO oraz LPG, jak również cały system powinien zostać poddany
czynnościom konserwacyjnym przynajmniej raz w roku.
a) Obsługa roczna:

 1. Test działania instalacji detekcji tlenku węgla/propan butan;
 2. Czyszczenie sensora detektorów tlenku węgla sprężonym powietrzem;
 3. Sprawdzenie prądów poszczególnych wentylatorów z testem zadziałania zabezpieczeń, korekta ustawień;
 4. Kontrolne zadymienie obiektu ze sprawdzeniem realizacji algorytmów działania;
 5. Ocena stanu zużycia elementów po wykonaniu prób;
 6. Korekta nastaw falowników/sprawdzenie sterowania;
 7. Sprawdzenie realizacji scenariuszy pożarowych w funkcji wentylacji oddymiającej jak również bytowej;
 8. Sprawdzenie stanu wentylatorów wyciągowych głównych z konserwacją łożysk;
 9. Odnotowanie czasu pracy urządzeń.
  b) Obsługa trzyletnia:
 1. Ponowna kalibracja detektorów bez wyłączania instalacji z eksploatacji.