Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne & PWP

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Uwaga! – Wszelkie prace konserwacyjne, pomiarowe lub remontowe związane z instalacją oświetlenia, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, odgromową i uziemiającą muszą wykonywać co najmniej dwie osoby posiadające Świadectwa Kwalifikacyjne „E” lub „D” do 1kV.

a) Obsługa roczna:

  1. Każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlony wewnętrznie należy testować jak w przypadku testu comiesięcznego, jednakże w przypadku pełnego znamionowego czasu trwania – zgodnie z informacją producenta;
  2. Na zakończenie tego testu zaleca się przywrócenie zasilania podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzenia informującego o tym fakcie. Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania;
  3. W dzienniku należy zapisać datę i jego wyniki.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Uwaga! – Wszelkie prace konserwacyjne, pomiarowe lub remontowe związane z instalacją elektryczną oraz z przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu muszą wykonywać co najmniej dwie osoby posiadające Świadectwa Kwalifikacyjne „E” lub „D” do 1kV.

Raz w roku należy sprawdzić poprawność zadziałania wszystkich przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynku. Podczas testu należy sprawdzić, czy zadziałanie poszczególnych wyłączników odcina dopływ prądu do stref, do których są one przeznaczone.