Hydranty wewnętrzne & Zawory Hydrantowe

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń właściciel lub użytkownik jest
zobowiązany zapewnić przeprowadzenie ich przeglądu technicznego przez specjalistyczny serwis
obejmujący następujące czynności:
a) Obsługa roczna obejmująca sprawdzenie:

 1. czy urządzenie nie jest zastawione, uszkodzone, elementy nie są skorodowane lub przeciekające,
 2. instrukcje obsługi są czyste i czytelne,
 3. miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,
 4. mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane,
 5. wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika przepływu oraz
  miernika ciśnienia),
 6. miernik ciśnienia (jeżeli jest zamontowany) pracuje prawidłowo w swoim zakresie pomiarowym,
 7. wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć, jeżeli jest
  uszkodzony powinien być wymieniony na nowy lub poddany ciśnieniowej próbie na maksymalne
  ciśnienie robocze,
 8. zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,
 9. koszyk wężowy obraca się lekko w obu kierunkach,
 10. dla wychylonego koszyka wężowego sprawdzić, czy obraca się łatwo i czy wychyla się o 180°,
 11. dla ręcznych zwijadeł, zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo,
 12. dla zwijadeł automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca
  dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa,
 13. stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić na odcinki
  elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,
 14. jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki
  łatwo się otwierają,
 15. prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać.
  b) Obsługa pięcioletnia:
 16. Wszystkie węże poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji.
  Z przeprowadzonych czynności serwisowych należy sporządzić protokół. Usterki zweryfikowane podczas
  przeglądów technicznych powinny być niezwłocznie usunięte.