Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe
Przegląd Okresowy powinien być przeprowadzony przez specjalistyczny serwis techniczny, co najmniej raz na 6 miesięcy i obejmować:

 1. oględziny zewnętrzne drzwi,
 2. sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem (maksymalny prześwit wynosi 6 mm),
 3. sprawdzenie powłoki zewnętrznej drzwi,
 4. kontrola zawiasów i ich zamocowania,
 5. sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli i klamek,
 6. sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
 7. smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych (jeśli zachodzi potrzeba, np. zapieczenie lub piski),
 8. kontrola mocowania mechanizmu samozamykacza,
 9. regulacja mechanizmu samozamykacza (siła docisku drzwi, prędkość zamykania),
 10. sprawdzenie stanu automatycznej listwy opadającej (jeśli dotyczy),
 11. kontrola regulatora kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych (jeśli dotyczy),
 12. sprawdzenie osprzętu elektrycznego drzwi (trzymacze elektromagnetyczne, elektrorygle, kontaktrony),
 13. sprawdzenie stanu przeszklenie oraz uszczelek przyszybowych,
 14. sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

UŻYWAĆ smarów ciekłych umożliwiających smarowanie i rozluźnianie połączeń i zawiasów, usuwanie zabrudzeń, wykręcanie zablokowanych śrub i wkrętów oraz zapobieganie rdzy.

NIE UŻYWAĆ smarów w postaci stałej, które oblepiają mechanizmy i ułatwiają gromadzenie na ich powierzchni zanieczyszczeń.

Bramy przeciwpożarowe przesuwne
Przegląd Okresowy powinien być przeprowadzony przez specjalistyczny serwis techniczny co najmniej raz
na 6 miesięcy i obejmować:

 1. kontrola wzrokowa bramy oraz osprzętu, aby sprawdzić obecność uszkodzeń mechanicznych i uwarunkowanych korozją,
 2. sprawdzenie funkcjonowania bramy,
 3. sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem (maksymalny prześwit wynosi 20 mm),
 4. kontrola wszystkich elementów mocowania bramy z budynkiem,
 5. kontrola napięcia linek oraz prowadzenia linek mechanizmu jezdnego,
 6. sprawdzenie stanu uszczelek przymykowych oraz linek,
 7. optyczna kontrola urządzeń systemu sterowania,
 8. sprawdzanie stanu połączeń elektrycznych w centralce sterującej oraz stanu akumulatorów,
 9. kontrola regulatora prędkości zamykania/urządzenia LINNING,
 10. ręczne zamknięcie bramy-przy użyciu przycisku sterującego.

UŻYWAĆ smarów ciekłych umożliwiających smarowanie i rozluźnianie połączeń i zawiasów, usuwanie zabrudzeń, wykręcanie zablokowanych śrub i wkrętów oraz zapobieganie rdzy.
NIE UŻYWAĆ smarów w postaci stałej, które oblepiają mechanizmy i ułatwiają gromadzenie na ich powierzchni zanieczyszczeń.